Proč vyzkoušet čínskou medicínu v kosmetice v pohodlí domova?

 

Rozhovor s Milanem Schirlem, terapeutem tradiční čínské medicíny.

Čím dál více lidí v Čechách objevuje účinky čínské medicíny a volí ji jako další možný způsob řešení svých zdravotních obtíží. Jaký je hlavní rozdíl mezi tradiční čínskou a západní medicínou?

Čínskou medicínu bychom měli vnímat jako systém, ve kterém vše souvisí se vším. Čínská medicína se nedívá jen na člověka samotného, ale vidí ho jako součást prostředí, ve kterém žije, a které ho zásadně ovlivňuje. Hovoří o principech Yin a Yang a tom, jak se jeden neustále snaží převážit nad druhým.

Příroda i člověk mají úžasnou vyrovnávací schopnost, a tak je střídání Yin a Yangu zcela přirozené. Pokud ale člověk žije určitým způsobem extrémně či jednostranně, začne jeden z principů dlouhodobě převažovat nad druhým, a ve chvíli, kdy tato disharmonie překročí únosnou mez, začne nemoc.

 

S jakými obtížemi nám umí čínská medicína pomoci?

Čínská medicína zde existuje, prakticky v nezměněné podobě, po tisíce let. Je tedy schopná řešit opravdu nejrůznější zdravotní problémy. U akutních a urgentních stavů je západní medicína díky svým diagnostickým metodám rychlejší a přesnější, ale u stavů, které jsou dlouhodobé a chronické, je vhodné vyzkoušet čínskou medicínu.

Nejčastěji ke mně chodí lidé s bolestmi pohybového aparátu, bolestmi hlavy, kožními problémy, trávicími, gynekologickými a urologickými problémy. Velkou část mých pacientů tvoří lidé s různými psychosomatickými či psychickými problémy. Ta škála je opravdu široká.

 

Jak vypadá návštěva u praktika čínské medicíny?

Asi hodinu si s pacientem povídám o jeho problémech. Existuje systém tzv. deseti otázek, kde se ptám na nejrůznější příznaky, které s hlavním problémem nemusí zdánlivě souviset. Také zkontroluji pulz a podívám se na jazyk. Pulz i jazyk skvěle odráží stav celého organismu. Jsou to velmi cenné diagnostické metody.

Cílem této diagnostiky je určit tzv. obrazy. Ty ukazují na nerovnováhu mezi jednotlivými orgány nebo přímo v orgánech. Např. obraz horkosti v žaludku se může projevovat pálením žáhy, zápachem z úst či častým krvácením dásní. Po stanovení přesné diagnostiky navrhnu způsob terapie, tj. akupunkturu, fytoterapii, úpravu jídelníčku nebo mykoterapii.

shutterstock_94947094
 

Na jakém principu funguje akupunktura?

Podle tradiční čínské medicíny proudí v organismu energie Qi (čchi) v tzv. akupunkturních drahách. Stejně jako krev v cévách. V určitých místech vyvěrá energie Qi k povrchu. Těmto místům říkáme akupunkturní body. A akupunkturními jehlami jsme schopni v těchto bodech regulovat její tok a tím ovlivňovat fungování našeho organismu.

 

A jak funguje fytoterapie?

Fytoterapie využívá účinků široké škály čínských bylinek, hub, ale i minerálů či živočišných produktů. Existují i tradiční bylinné receptury, nicméně každý člověk je jiný, a proto se tyto základní receptury většinou modifikují podle konkrétního stavu a popsaných zdravotních obtíží. K dalším terapeutickým metodám patří cvičení qi gong nebo masáže tuina. Zásadní je i doporučení na změnu životního stylu, která výrazně napomáhá efektivnosti léčby.

 

A co stravování?

Nesprávné stravovací návyky jsou dalším významným faktorem ovlivňujícím naši zdraví. Číňané říkají: „Je jedno co jíte, hlavně to jezte pravidelně.“ Což je velká pravda. Pravidelná strava (ideální 3-4 x denně a žádné zobání mezi tím) působí blahodárně na systém sleziny, který je jedním z pilířů naší imunity.

V dnešní době je ale důležité hledět nejen na pravidelnost, ale i na kvalitu potravin. Náhražky, aditiva, konzervanty, potraviny ochuzené o základní živiny, to není to, co nám prospívá. Nemusíte jíst moc, ale jezte kvalitně a pestře. Navíc každý člověk je jiný, a i to je třeba zohlednit při tvorbě jídelníčku. Jídlo, které je pro váš organismus dnes blahodárné, mu může za rok škodit. Vše se vyvíjí a mění. Ale to je na delší vyprávění. Spíš hodně dlouhé vyprávění. Nebo na návštěvu praktika čínské medicíny viz zde.

 

Jak ale poznáme dobrého praktika čínské medicíny?

Podle výsledků jeho práce. Na doporučení přátel, kteří již s TCM mají pozitivní zkušenost. Seznam ověřených praktiků čínské medicíny lze jednoduše nalézt na stránkách Komory tradiční čínské medicíny, která zaručuje jejich odbornou způsobilost.

shutterstock_112660454

Čínská a západní medicína jsou postaveny na poměrně rozdílných základech. Jak se liší jejich pohledy na náš imunitní systém?

Podle čínské medicíny je zdravý organismus plný Qi (čchi - vitální energie) a krve, a vše v něm plynule proudí. Pokud člověk žije přiměřeně zdravě, tak jeho tělo má výbornou samoregulační schopnost a většinu výkyvů dokáže samo zvládnout. Pokud ale výkyv přesáhne určitou mez, začíná nemoc.

Mluvíme-li o imunitním systému, tak čínští lékaři používají termíny Zheng Qi a Xie Qi. Zheng Qi si můžete představit jako vše dobré/fyziologické v nás. Naopak Xie Qi jsou naši nepřátelé - parazité, toxiny, viry, baktérie, kvasinky, chlamydie, ale i podněty vyvolávající stres - prostě vše, co rozhodí naši rovnováhu, rovnováhu Yin a Yang. Xie Qi kolem nás neustále krouží a hledá skulinku, jak vniknout do našeho těla. Pokud žijeme přiměřeně zdravě, je naše tělo plné Zheng Qi a patogen nemá kam a kudy do nás proniknout.

 

Co můžeme dělat pro to, abychom měli silnou Zheng Qi?

Všichni to vědí, málokdo to dělá. V první řadě je třeba si udržovat psychickou pohodu, vyrovnanost a eliminovat stres. Psychika se podílí na vzniku asi 70 % všech našich onemocnění, proto je potřeba začít se sebou pracovat – čím dříve, tím lépe.

Malým návodem vám mohou být závěry jedné dlouhodobé studie, ve které vědci zkoumali, co má vliv na naše fyzické i psychické zdraví. Studie jednoznačně došla k závěru, že zdraví nám rozhodně nezaručí úspěchy v práci nebo výše bankovního konta, ale kvalita našich vztahů s ostatními lidmi – vztah s partnerem, v rodině, v práci, ve škole, s přáteli. To je to, co je opravdu důležité.

4